رشد و توسعه فردی

مطالب این دسته میتونه شامل: افزایش اعتماد به نفس, قدرت حافظه,هوش و خلاقیت باشه یا شایدم کاهش ترس, استرس و یا مطالب آموزشی در زمینه تصمیم گیری و مثبت اندیشی.
بالا پایین