مسابقه و چالش

در این قسمت شرایط و قوانین و توضیحات مسابقه و چالش ها رو قرار میدیم و برندگان مسابقه و چالش ها رو هم توی همین قسمت مینویسیم و اعلام می کنیم.
بالا پایین