کسب و کار آفلاین

ایده ها, تجربیات و سوال ها یا بحث های خود را راجب کسب و کار آفلاین در این قسمت انجام دهید! در این قسمت هیچ اینترنتی وجود ندارد :) و کاملا بحث راجب کسبوکار های آفلاینه.
بالا پایین